Gali disawar single jodi

Bhaiyo single haruf post kar Diye hai gali 111 bahar
Disawar 888 bahar loot lo
Single jodi chahiye toh what’s up no.7291960853 aajao